הרב בלוי 17, פתח תקווה

פרטי הפרוייקט:

סוג המבנה: בניין בן 6 דירות קיימות. הריסה ובנייה של 18 דירות וחניון תת קרקעי

תמהיל דירות: דירות 4, 5 חדרים, ודופלקסים.

אדריכל: יותם רייך- תמ״א אדריכלים

סטאטוס: תהליך היתר