מזרחי 6, פתח תקווה

פרטי הפרוייקט:

סוג המבנה: בניין בן 12 דירות קיימות. הריסה ובנייה של 36 דירות וחניון תת קרקעי

תמהיל דירות: דירות 4, 5 חדרים, ודופלקסים.

אדריכלית: טלי זרחיה פרומוביץ

סטאטוס: תהליך היתר