דוד רזיאל 21-23-25, פתח תקווה

פרטי הפרוייקט:

סוג המבנה: בניין בן 18 דירות קיימות. הריסה ובנייה של 54 דירות וחניון תת קרקעי

תמהיל דירות: דירות 4, 5 חדרים, גן ודופלקסים.

אדריכלית: אייל סנדרוביץ

סטאטוס: תהליך היתר